Подписка на рассылку
  • +375 (152) 62-45-37
  • +375 (44) 578-35-46
  • +375 (29) 246-45-52
  • /
  • GrodnoVisaFree
  • /
  • O czym warto wiedzieć, jadąc do Grodna bez wizy

O czym warto wiedzieć, jadąc do Grodna bez wizy

home page post

Informacje

Informacje dla obcokrajowców
1. Obcokrajowcy mogą przyjechać na Białoruś bez wymogu posiadania wizy do strefy bezwizowej „Brześć – Grodno” w celach turystycznych na okres do piętnastu dni.
2. Przekroczenie granicy państwowej Republiki Białoruś jest możliwe w przejściach granicznych:
а. Drogowe przejścia graniczne:
Brześć (Terespol);
Bruzgi (Kuźnica Białostocka);
Domaczewo (Słowatycze);
Bieniakonie (Soleczniki);
Bierestowica (Bobrowniki);
Pieszczatka (Połowce);
Privalka (Rajgardas).
b. Uproszczone przejścia graniczne:
Piererow (Białowieża);
Lesnaja (Rudawka);
Privalka (Švendubrė).
c. Kolejowe przejścia graniczne:
Brześć (Terespol)*;
Grodno (Kuźnica Białostocka)** .
d. Lotnicze przejścia graniczne:
port lotniczy Brześć;
port lotniczy Grodno.
--------------------------------
*Pod kolejowym przejściem granicznym Brześć (Terespol) rozumie się punkt odprawy celnej i paszportowej na stacji kolejowej Brześć Wschodni w rejonie centralnym w Brześciu.
**Pod kolejowym przejściem granicznym Grodno (Kuźnica Białostocka) rozumie się punkt odprawy celnej i paszportowej na stacji kolejowej w Grodnie.

3. Strefa bezwizowa „Brześć – Grodno” obejmuje: miasto Brześć, rejon brzeski, rejon żabinkowski, rejon kamieniecki, rejon prużański obwodu brzeskiego oraz miasto Grodno, rejon brzostowicki, rejon wołkowyski, rejon werenowski, rejon grodzieński, rejon lidzki, rejon świsłocki, rejon szczuczyński obwodu grodzieńskiego.
4. Do wjazdu bezwizowego upoważnia dokument wg ustalonego wzoru wydany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.
5. W celu uzyskania ww. dokumentu turzsta powinien:
skontaktować się z operatorem turystycznym upoważnionym do wystawienia takich dokumentów;
uzyskać potwierdzenie możliwości wjazdu bez wizy i korzystania z zarezerwowanych usług turystycznych;
6. Przed wyjazdem należy nabyć polisę ubezpieczeniową na pobyt w Republice Białoruś.
7. Obcokrajowiec przekaraczający bez wizy granicę Republiki Białoruś w przejściu granicznym powinien posiadać:
  • ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy (paszport);
  • dokument wg ustalonego wzoru upoważniający do zwiedzania (wydany przez firmę turystyczną);
  • ubezpieczenie medyczne.