Подписка на рассылку
  • +375 (152) 62-45-37
  • +375 (44) 578-35-46
  • +375 (29) 246-45-52

Wjazd na Białoruś

home page post

Wjazd na Białoruś

DO WJAZDU NA BIAŁORUŚ  obcokrajowcy na terytorium RB powinni posiadać:

  • ważny paszport lub inny dokument tożsamości przeznaczony do dokonania wyjazdu za granicę;
  • dokument uprawniający cudzoziemców do zwiedzania strefy bezwizowej „Brześć – Grodno”;
  • pieniądze: na każdy dzień pobytu posiadać środki pieniężne w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż  2 kwoty bazowe (BYN 54);
  • polisę ubezpieczeniową.
Zasady przekraczania granicy państwowej oraz pobytu cudzoziemców w Republice Białoruś można znaleźć tutaj.
 

Przepisy prawne

W celu uzyskania szczegółowych informacji prawnych, prosimy zapoznać się z następującymi przepisami:

DEKRET PREZYDENTA REPUBLIKI BIAŁORUŚ z dn. 7 sierpnia 2019 r. nr 300 „O WPROWADZENIU BEZWIZOWEGO TRYBU WJAZDU I WYJAZDU OBCOKRAJOWCÓW”
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW REPUBLIKI BIAŁORUŚ z dn. 14 października 2019 r. nr 699 „O PRZEDSIĘWZIĘCIACH W CELU REALIZACJI DEKRETU PREZYDENTA REPUBLIKI BIAŁORUŚ z dn. 7 sierpnia 2019 r. nr 300"
 

USTAWA REPUBLIKI BIAŁORUŚ z dn. 4 stycznia 2010 r. nr 105-З "O statusie prawnym obcokrajowców i bezpaństwowców w Republice Białoruś”
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW REPUBLIKI BIAŁORUŚ z dn. 20 stycznia 2006 r. nr 73 "O zatwierdzeniu Zasad pobytu obcokrajowców i bezpaństwowców w Republice Białoruś”